Svensk och Dansk champion

SE UCH, DK UCH Utställningschampion

Svankällans Beauty Queen
"Molly"

Internationell Champion

CIB, NORD, SE, NO. Och LT Uställningschampion 

Isfolket's Tamarrion

'"Tammi"

 

Champion

SE UCH, NO UCH, LT CH

Isfolket's Tamarrion

'"Tammi"